Nina je ena krava 2012

  • original print and ceramic installation
  • 2011